Vítáme vás na webových stránkách věnovaných praktickým opatřením pro ochranu dravců a sov!

 


JAK JIM POMOCI A NEUBLÍŽIT

Sovy a jejich význam - článek.mht (89,7 kB)

Pomoc zraněným a handicapovaným dravcům a sovám.doc (55 kB)

Adresy záchranných stanic v České republice

 Záchranná stanice pro jižní Moravu:

Záchranná stanice pro dravé ptáky Rajhrad, Masarykova 124, 664 61  Rajhrad

tel. 606184100, email: info@draviptaci.cz, http: // www.draviptaci.cz

Rozsah činnosti: Židlochovice, Pohořelice, Mikulov, Břeclav, Znojmo, Moravský Krumlov, Ivančice, Rosice a Hustopeče

 


Produkty

Podpora projektů Českého svazu ochránců přírody v rámci programu "Ochrana biodiverzity"

V roce 2015 byly Českým svazem ochránců přírody podpořeny v rámci projektu "OCHRANA BIODIVERZITY" tyto projekty: - Podpora a ochrana dravců a sov v lesích LZ Židlochovice - Servis 1720 budek pro pěvce v oboře Soutok (LZ Židlochvice) - Mapování doupných stromů v Bořím lese (LZ Židlochovice) -...

—————

—————

Podpora a ochrana sovy pálené

Podpora a ochrana sovy pálené
  Ochranou sovy pálené (Tyto alba) v okrese Břeclav se zabýváme od roku 1991. Jsme první organizací, která pojala ochranu tohoto druhu komplexně ve všech místech jejího výskytu, tzn. v kostelích i zemědělských farmách. Při budování sítě chráněných hnízdišť jsme vycházeli z poznatků získaných...

—————

Podpora populace sýčků obecných na jižní Moravě

Podpora populace sýčků obecných na jižní Moravě
Sýček obecný je v současné době nejohroženější sovou naší fauny. Dlouhodobá sledování dokládají masívní úbytek této sympatické sovy, která se dříve běžně vyskytovala snad v každé vesnici v nížinách. Každoročně provádíme monitoring populace sýčků v zájmovém území o rozloze přibližně 2000 km2...

—————

Ochrana dravců a sov ve volné krajině

Ochrana dravců a sov ve volné krajině
Dravcům a sovám ve volné zemědělské krajině okresu Břeclav připravujeme dřevěné a plastové budky (obrázky z výroby a návod viz níže) nebo umělé hnízdní podložky. Cílovými druhy jsou zde poštolky obecné a kalousi ušatí (na obrázku).  Oba druhy jsou významnými pomocníky zemědělců,...

—————

Podpora lesních druhů sov

Podpora lesních druhů sov
Budky připravujeme také pro druhy, které žijí v lesním prostředí - v našem případě se nejčastěji jedná o puštíky obecné (na obrázku je mládě puštíka ve věku přibližně 20 dnů).

—————


Kontakt

František Krause - email: bretislavovafk@seznam.cz

Mgr. Libor Opluštil
email: libor.oplustil@email.cz

Zajímavé stránky

Realizace našich projektů

Naše projekty realizujeme každoročně s podporou z programu Biodiverzita (Český svaz ochránců přírody a Lesy České republiky, s.p.)

—————

Stránky o ornitologii a další užitečné odkazy

www.birdlife.cz - Stránky České společnosti ornitologické www.tytoos.eu  - Stránky občanského sdružení TYTO (ochrana sovy pálené - K.Poprach) www.csop.cz   -  Stránky Českého svazu ochránců přírody https://www.vogelwarte.ch - Stránky Vogelwarte Sempach,...

—————